dissabte, 26 de febrer de 2011

Fer les cartes


  
Mnemosine, 50
© Antoni Clapés & Carles Hac Mor
© d’aquesta edició: Emboscall

ISBN: 978-84-92563-34-0
Primera edició: gener de 2011
96 pàg.«Fer les cartes: mesclar-les i repartir-les als jugadors» –segons que es pot llegir al DCVB. Això és el que han tractat de fer Antoni Clapés i Carles Hac Mor, després d’haver publicat dos volums de Converses (l’un qüestionant l’altre) fa quatre anys. Aquí, en comptes de fer preguntes directes que demanaven una resposta, també, directa, ens hem creuat, durant quatre mesos, vuit cartes cadascun.

El resultat són aquestes pàgines que ara veuen la llum en forma de llibre. S’hi observarà intercanvi de parers, mescles de punts de vista, qüestions que mai no es tanquen, temes a penes insinuats, teories que no s’acaben de perfer mai... tota una escriptura feta a raig, que només ha estat revisada a l’hora de dur-la a impremta, per polir-ne puntuació o errors mecanogràfics...

Un volum que només pretén que el lector el prengui com a punt de partida per fer-se –si vol– les mateixes preguntes que aquests dos poetes s'hi fan. Un volum que vol ser una esgrima «amateur», una manera divertida de raonar: «Se moquer de la philosophie, c’est vraiment philosopher» (Pascal).